Poliklinika Kartouzská

Říjen 2009

Poliklinika Kartouzská

Zdravotnické zařízení

Poliklinika s mnoha odděleními a soukromými ordinacemi.

Lokace

Praha - Smíchov, Česká Republika

Popis systému

Přístupový systém APS 400 s řídící systémovou jednotkou a několik desítek čteček u vstupů do objektu a jednotlivých ordinací včetně docházkové nadstavby. Celý systém je nadále rozšiřován o další moduly.